From: Nævnet <XXX@dsn.dk>
Date: Wed, 8 Oct 2003 09:54:32 +0200
To: "AA" Subject: Re: Vedr. vingeskudt.

Kære AA

"Vingeskyde" betyder i if. Ordbog over det Danske Sprog, bind 27, 1954,
'ramme (en fugl) i vingen (vingerne) og derved berøve (den) flyveevnen'.
Det bruges især i formen "vingeskudt".

Overført er betydningen 'især som udtryk for at berøve en person
handlekraft, livsmod, (selv)tillid olgn'. Der gives brugseksempler fra bl.a.
Grundtvig og H.C. Andersen, så der kan vist ikke være tvivl om at ordet
er "lovligt", og at det har en anseelig historie i dansk sprogbrug.

Med venlig hilsen
DANSK SPROGNÆVN

Roskilde Festival


Vingeskudte Videoklip


Andre Vingeskudte Fotos


Den Eletroniske opslagstavle

Skriv en hilsen i vores Gæstebog - HER
Free Counter